Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Vršca

(broj 16 od 27.12.2018.)


  • ODLUKA O BUDŽETU GRADA VRŠCA ZA 2018. GODINU (Sl. list grada Vršca", br. 24/2017, 7/2018, 13/2018 i 16/2018)
  • ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA ("Sl. list grada Vršca", br. 16/2018)
  • ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE JAVNIH DOBARA ("Sl. list grada Vršca", br. 16/2018)
  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU DOPRINOSA ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ("Sl. list grada Vršca", br. 16/2018)
  • PRAVILNIK O POSTAVLJANJU BAŠTI ISPRED UGOSTITELJSKIH OBJEKATA NA TERITORIJI GRADA VRŠCA ("Sl. list grada Vršca", br. 16/2018)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENOVNIK ZA KORIŠĆENJE OPŠTIH I POSEBNIH PARKIRALIŠTA ("Sl. list grada Vršca", br. 16/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex