Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Vršca

(broj 16 od 12.09.2017.)


  • ODLUKA O DAVANJU U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA
  • ODLUKA O DODELI NA KORIŠĆENJE PUTEM ZAKUPA STANOVA KOJIMA RASPOLAŽE GRAD VRŠAC
  • ODLUKA O JAVNIM PARKIRALIŠTIMA
  • ODLUKA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH U ORGANIZACIONIM OBLICIMA SISTEMA LOKALNE SAMOUPRAVE GRADA VRŠCA ZA 2017. GODINU
  • ODLUKA O ODREĐIVANJU PRAVCA PRUŽANJA DRŽAVNIH PUTEVA PRVOG I DRUGOG REDA KOJI PROLAZE KROZ NASELJENA MESTA NA TERITORIJI GRADA VRŠCA
  • ODLUKA O OPŠTINSKIM PUTEVIMA
  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU DOPRINOSA ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex