Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Vršca

(broj 14 od 26.10.2019.)


 • Odluka o Drugom rebalansu budžeta Grada Vršca za 2019. godinu;
 • Odluka o boravišnoj taksi;
 • Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2020. godinu na teritoriji Grada Vršca;
 • Odluka o pribavljanju neizgrađenog građevinskog zemljišta kat.parc. 30027 i 30028 neposrednom pogodbom u javnu svojinu Grada Vršca za potrebe izgradnje Novog groblja u Vršcu;
 • Odluka o usvajanju izmene Generalnog urbanističkog plana Vršca za prostor Trg Zelena pijaca;
 • Odluka o izradi izmene Plana detaljne regulacije centralne zone Vršac za prostor stare autobuske stanice;
 • Odluke o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Vršca Osnovnoj školi "Olga Petrov Radišić" u Vršcu;
 • Odluke o akustičnom zoniranju Grada Vršca i merama zaštite od buke;
 • Odluke o ustanovljavanju prava službenosti na nepokretnosti u javnoj svojini Grada Vršca na katastarskoj parceli broj 9917 KO Vršac u korist investitora "EPS DISTRIBUCIJA" DOO Beograd ogranak "Elektrodistribucija Pančevo";
 • Odluke o ustanovljavanju prava službenosti na nepokretnosti u javnoj svojini Grada Vršca na katastarskoj parceli broj 9917 KO Vršac u korist investitora SWISSLION DOO Beograd, Vaska Pope broj 4;
 • Odluka o ustanovljavanju prava službenosti na nepokretnosti u javnoj svojini Grada Vršca na katastarskim parcelama broj 9899/1, 9898 KO Vršac i 269, 270 i 272 KO Straža u korist investitora "TELEKOM" AD Beograd;
 • Odluka o ustanovljavanju prava službenosti na nepokretnosti u javnoj svojini Grada Vršca na katastarskim parcelama broj 9802 i 9804 KO Vršac u korist investitora "TELEKOM" AD Beograd;
 • Odluka o ustanovljavanju prava službenosti na nepokretnosti u javnoj svojini Grada Vršca na katastarskim parcelama broj 27465/5, 27465/8 i 14082/1 KO Vršac u korist investitora "TELEKOM" AD Beograd;
 • Odluka o ustanovljavanju prava službenosti na nepokretnosti u javnoj svojini Grada Vršca na katastarskim parcelama broj 9829/1 i 9831 KO Vršac, u korist investitora Zoran Mesicki PR "Enterijer Mesicki" Vršac;
 • Odluka o o ustanovljavanju prava službenosti na nepokretnosti u javnoj svojini Grada Vršca na katastarskoj parceli broj 9841/1 KO Vršac, u korist investitora EPS Elektrodistribucija doo Beograd ogranak Vršac;
 • Odluka o ustanovljavanju prava službenosti na nepokretnosti u javnoj svojini Grada Vršca na katastarskoj parceli broj 9759 KO Vršac, u korist investitora EPS distribucija DOO Beograd ogranak DOO Elektrodistribucija Pančevo;
 • Odluka o davanju saglasnosti i usvajanju predloga Projekta javno - privatnog partnerstva za izgradnju, rekonstrukciju, odražavanje i obezbeđivanje dostupnosti dela saobraćajne lokalne putne infrastrukture na teritoriji grada Vršca sa javnim plaćanjem;
 • Odluka o davanju saglasnosti na odluku Nadzornog odbora JKP "Drugi oktobar" Vršac o raspodeli neto dobitka iskazanog u Redovnim finansijskim izveštajima izmenjene sadržine;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Drugi oktobar" Vršac o usvajanju Cenovnika održavanja javnih zelenih površina broj 01-6-16/2019-4 od 08.07.2019. godine;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Drugi oktobar" Vršac o usvajanju Cenovnika usluga održavanja javnih površina broj 01-6-16/2019-7 od 08.07.2019. godine;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Drugi oktobar" Vršac o usvajanju Cenovnika komunalnih usluga odnošenja komunalnog otpada i pražnjenja septičkih jama broj 01-6-16/2019-9 od 08.07.2019. godine;
 • Rešenje o izmenama Rešenja o imenovanju Koordinacionog odbora za nadzor nad prikupljanjem i korišćenjem sredstava opštinskog samodoprinosa za obrazovanje;
 • Rešenje o izmenama Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Hemijsko-medicinske škole u Vršcu;
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Školskog odbora Poljoprivredne škole "Vršac " u Vršcu;
 • Rešenje o izmenama Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Jovan Sterija Popović" u Vršcu;
 • Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za 2019. godinu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex