Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Vršca

(broj 14 od 08.12.2018.)


  • PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA I ODRŽAVANJA SLUŽBENIH VOZILA GRADSKE UPRAVE GRADA VRŠCA ("Sl. list grada Vršca", br. 14/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex