Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Vršca

(broj 14 od 22.08.2017.)


  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENOVNIK ZA UKLANJANJE, PREMEŠTANJE, PRENOS I SMEŠTAJ VOZILA
  • REŠENJE O ODREĐIVANJU POSEBNIH PARKIRALIŠTA U VRŠCU


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex