Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Vršca

(broj 13 od 28.09.2019.)


 • Odluka o davanju saglasnosti i odobravanju prodaje nepokretne i pokretne imovine DOO "HELVECIJA" VRŠAC Danijelu Mohanu iz Barica
 • Odluka o davanju saglasnosti i odobravanju prodaje nepokretne i pokretne imovine DOO "HELVECIJA" VRŠAC MIDALA INVEST GROUP DOO VRŠAC
 • Odluka o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Vršca Osnovnoj školi "Mladost" u Vršcu
 • Odluka o matičnim područjima na teritoriji grada Vršca
 • Odluka o davanju saglasnosti i usvajanju predloga Projekta javno-privatnog partnerstva - rekonstrukcija, racionalizacija i održavanje sistema javnog osvetljenja primenom mera uštede energije na teritoriji Grada Vršca
 • Odluka o izradi izmene plana detaljne regulacije centralne zone Vršca za prostor Trga zelena pijaca
 • Odluka o usvajanju prve izmene lokalnog akcionog plana zapošljavanja grada Vršca za 2019. godinu
 • Rešenja o izmenama Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Gimnazije "Borislav Petrov Braca" u Vršcu
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Školskog centra "Nikola Tesla" u Vršcu
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Školskog odbora Muzičke škole "Josif Marinković" u Vršcu
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Školskog odbora Osnovne škole "Olga Petrov Radišić" u Vršcu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog Odbora JKP "DRUGI OKTOBAR" VRŠAC broj 01-6-11/2019-3 od 25.04.2019. godine o izmeni Odluke broj 01-6-29/2018-4 od 11.12.2018. godine o usvajanju Cenovnika preuzimanja sporednih proizvoda životinjskog porekla


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex