Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Vršca

(broj 12 od 08.07.2017.)


  • PRAVILNIK O ODOBRAVANJU I FINANSIRANJU PROGRAMA ODNOSNO PROJEKTA KOJIMA SE ZADOVOLJAVAJU POTREBE I INTERESI GRAĐANA GRADA VRŠCA U OBLASTI SPORTA ("Sl. list grada Vršca", br. 12/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex