Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Vršca

(broj 11 od 16.10.2018.)


  • ODLUKA O IZBORU PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA U OBLASTI SOCIJALNE I ZDRAVSTVENE ZAŠTITE NA TERITORIJI GRADA VRŠCA ZA DRUGU POLOVINU 2018. GODINE ("Sl. list grada Vršca", br. 11/2018)
  • ODLUKA O NAČINU I KRITERIJUMIMA RASPODELE SREDSTAVA ZA DODELU MATERIJALNE POMOĆI UČENICIMA I STUDENTIMA SA TERITORIJE GRADA VRŠCA ("Sl. list grada Vršca", br. 11/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex