Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Vršca

(broj 10 od 11.09.2018.)


  • ODLUKA O USVAJANJU PLANA JAVNOG ZDRAVLJA GRADA VRŠCA OD 2018. DO 2025. GODINE ("Sl. list grada Vršca", br. 10/2018)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI JAVNOM KOMUNALNOM PREDUZEĆU "DRUGI OKTOBAR" VRŠAC NA CENOVNIK REZERVACIJE PIJAČNOG PROSTORA NA NOVOJ ROBNOJ PIJACI ("Sl. list grada Vršca", br. 10/2018)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENOVNIK ZA KORIŠĆENJE OPŠTIH I POSEBNIH PARKIRALIŠTA NA TERITORIJI GRADA VRŠCA ("Sl. list grada Vršca", br. 10/2018)
  • REŠENJE O ODREĐIVANJU OPŠTIH I POSEBNIH PARKIRALIŠTA U VRŠCU ("Sl. list grada Vršca", br. 10/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex