Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Vršca

(broj 1 od 14.02.2018.)


  • ODLUKA O TAKSI PREVOZU ("Sl. list grada Vršca", br. 18/2016 i 1/2018)
  • ODLUKA O USVAJANJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZAPOŠLJAVANJA GRADA VRŠCA ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Vršca", br. 1/2018)
  • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE GRADA VRŠCA ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Vršca", br. 1/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex