Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 9/2022 od 16.05.2022.)


  • ODLUKA O PRISTUPANJU PROMENI STATUTA GRADA VRANJA
  • ANEKS 1. - IZMENU POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA JAVNA PREDUZEĆA U KOMUNALNOJ DELATNOSTI NA TERITORIJI OPŠTINE TRGOVIŠTE (SL. GLASNIK GRADA VRANJA BR. 29/21 OD 29.10.2021. GODINE)
  • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA NARODNE BIBLIOTEKE "HRISTO BOTEV" BOSILEGRAD
  • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU I UNAPREĐENJE ŽIVOTNE SREDINE OPŠTINE BOSILEGRAD ZA 2022. GODINU
  • REŠENJE O OBRAZOVANJU ORGANIZACIONOG ODBORA ZA KULTURNO-TURISTIČKU MANIFESTACIJU "BANJSKO KULTURNO LETO 2022. GODINE"

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex