Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 2 od 28.01.2019.)


 • ODLUKA O DODELI "JAVNOG PRIZNANJA 31. JANUAR" ZA DAN GRADA - 31. JANUAR DAN OSLOBOĐENJA VRANJA 1878. GODINE
 • ODLUKA O ZADUŽIVANJU GRADA VRANJA ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA
 • ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA
 • ODLUKA O OBAVLJANJU KOMUNALNE DELATNOSTI OBEZBEĐIVANJA JAVNOG OSVETLJENJA NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O KOMUNALNIM DELATNOSTIMA NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • ODLUKA O PRIBAVLJANJU I RASPOLAGANJU STANOVIMA U JAVNOJ SVOJINI GRADA VRANJA
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PRIBAVLJANJU, RASPOLAGANJU, KORIŠĆENJU I UPRAVLJANJU STVARIMA U JAVNOJ SVOJINI GRADA VRANJA
 • ODLUKA O TAKSI PREVOZU PUTNIKA I LIMO SERVISU NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • ODLUKA O MATERIJALNOJ PODRŠCI PORODICI ZA NOVOROĐENU DECU I PORODICI ZA PRVOROĐENO DETE U NOVOJ GODINI
 • ODLUKA O PROGRAMU UREĐIVANJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA 2019. GODINU
 • PROGRAM UREĐIVANJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O ODREĐIVANJU MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U SISTEMU LOKALNE SAMOUPRAVE - GRADA VRANJA ZA 2017. GODINU
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OSNIVANJU SLOBODNE ZONE VRANJE
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STATUT JAVNOG PREDUZEĆA "URBANIZAM I IZGRADNJA GRADA VRANJA" VRANJE
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENI I DOPUNI STATUTA JAVNOG PREDUZEĆA "VODOVOD" VRANJE
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENI I DOPUNI STATUTA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PARKING SERVIS" VRANJE
 • REŠENJE O STAVLJANJU VAN SNAGE DELA REŠENJA SKUPŠTINE OPŠTINE VRANJE BROJ: 463-75/2002-08 OD 28.11.2002. GODINE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "URBANIZAM I IZGRADNJA GRADA VRANJA" VRANJE
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "URBANIZAM I IZGRADNJA GRADA VRANJA" VRANJE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE - CENTAR ZA SOCIJALNI RAD U VRANJU
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE - CENTAR ZA SOCIJALNI RAD U VRANJU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH U VRANJU
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH U VRANJU
 • PROGRAM OTUĐENJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI GRADA VRANJA ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O DODELI JAVNIH PRIZNANJA U 2019. GODINI ZA DAN GRADSKE OPŠTINE "26. JANUAR" - DAN OSLOBOĐENJA VRANJSKE BANJE 1878. GODINE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex