Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 17/2022 od 27.09.2022.)


 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE VLADIČIN HAN
 • ODLUKA O PRISTUPANJU PROMENI STATUTA OPŠTINE VLADIČIN HAN
 • ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA UTVRĐIVANJA JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU I ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI (ZEMLJIŠTA I OBJEKATA NA ZEMLJIŠTU) U KO VLADIČIN HAN
 • ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA UTVRĐIVANJA JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU I ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI (ZEMLJIŠTA I OBJEKATA NA ZEMLJIŠTU) U KO VLADIČIN HAN
 • ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA UTVRĐIVANJA JAVNOG INTERESA ZA NEPOTPUNU EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIČIN HAN
 • ODLUKA O SPROVOĐENJU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALNO UREĐENJE VLADIČIN HAN
 • ODLUKA O RADNOPRAVNOM STATUSU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE I ZAMENIKA PREDSEDNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE VLADIČIN HAN
 • ODLUKA O BROJU DECE U VASPITNIM GRUPAMA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI "PČELICA" VLADIČIN HAN
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU OPŠTINSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE OPŠTINE VLADIČIN HAN
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA GIMNAZIJE "JOVAN SKERLIĆ" U VLADIČINOM HANU
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA TEHNIČKE ŠKOLE U VLADIČINOM HANU
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "VUK KARADŽIĆ" STUBAL
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENOVNIK PROIZVODA I USLUGA JP ZA VODOSNABDEVANJE I KANALIZACIJU "VODOVOD" VLADIČIN HAN
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA PREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA ZA ZDRAVLJE OPŠTINE VLADIČIN HAN
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA ZA ZDRAVLJE OPŠTINE VLADIČIN HAN
 • ZAKLJUČAK O DAVANJU SAGLASNOSTI NA DRUGU IZMENU POSEBNOG PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETA OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2022. GODINU
 • ZAKLJUČAK O DAVANJU SAGLASNOSTI NA DRUGU IZMENU GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA JP ZA KOMUNALNO UREĐENJE VLADIČIN HAN ZA 2022. GODINU
 • ZAKLJUČAK O DONOŠENJU PROGRAMA PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA ZA OPŠTINU VLADIČIN HAN ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O DODELI PODSTICAJNIH SREDSTAVA REGISTROVANIM POLJOPRIVREDNIM GAZDINSTVIMA NA TERITORIJI GRADA VRANJA U 2022. GODINI
 • ODLUKA O IZBORU PROGRAMA IZ OBLASTI EKOLOGIJE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE KOJI ĆE SE SUFINANSIRATI IZ BUDŽETA GRADA VRANJA U 2022. GODINI
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA KOORDINACIJU I PRAĆENJE REALIZACIJE MERA UŠTEDE ELEKTRIČNE I TOPLOTNE ENERGIJE
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU ORGANIZACIONOG ODBORA MANIFESTACIJE "MIHOLJSKI SUSRETI SELA"
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O ZAPOŠLJAVANJU TEŽE ZAPOŠLJIVIH NEZAPOSLENIH LICA
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALIJE I USLUGE "USLUGA" BOSILEGRAD
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALIJE I USLUGE "USLUGA" BOSILEGRAD
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA VETERINARSKA AMBULANTA "BOSILEGRAD"
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA VETERINARSKA AMBULANTA "BOSILEGRAD"
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I PUTEVE OPŠTINE BOSILEGRAD"
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I PUTEVE OPŠTINE BOSILEGRAD"
 • IZMENA KADROVSKOG PLANA ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINIU OPŠTINI TRGOVIŠTE
 • PROGRAM PRAĆENJA KVALITETA POVRŠINSKIH I OTPADNIH VODA NA TERITORIJI OPŠTINE BOSILEGRAD ZA 2022/2023. GODINU
 • PROGRAM KONTROLE KVALITETA VAZDUHA NA TERITORIJI OPŠTINE BOSILEGRAD ZA 2022/2023. GODINU
 • PROGRAM MONITORINGA STANJA NIVOA BUKE U ŽIVOTNOJ SREDINI NA TERITORIJI OPŠTINE BOSILEGRAD ZA 2022/2023. GODINU
 • PROGRAM PRAĆENJA KVALITETA ZEMLJIŠTA NA TERITORIJI OPŠTINE BOSILEGRAD ZA 2022/2023. GODINU
 • PROGRAM KONTROLNOG MONITORINGA NIVOA NEJONIZUJUĆIH ZRAČENJA U ŽIVOTNOJ SREDINI NA TERITORIJI OPŠTINE BOSILEGRAD ZA 2022/2023. GODINU

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex