Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 12 od 16.05.2019.)


  • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA U SKUPŠTINI GRADA VRANJA
  • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA I FUNKCIJE ČLANA GRADSKOG VEĆA GRADA VRANJA
  • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA I FUNKCIJE ČLANA GRADSKOG VEĆA GRADA VRANJA
  • REŠENJE O IZBORU ČLANA GRADSKOG VEĆA GRADA VRANJA
  • REŠENJE O IZBORU ČLANA GRADSKOG VEĆA GRADA VRANJA
  • REŠENJE O RAZREŠENJU FUNKCIJE DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "KOMRAD" VRANJE
  • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA " KOMRAD" VRANJE
  • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
  • ODLUKA O UPRAVLJANJU GROBLJIMA SAHRANJIVANJE I POGREBNU DELATNOST

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex