Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Valjeva

(broj 7/2022 od 24.06.2022.)


 • Odluka o završnom računu budžeta grada Valjeva za 2021. godinu
 • Plan detaljne regulacije za lokalitet površinskog kopa "Kozličić"
 • Odluka o prestanku važenja dela Plana generalne regulacije za selo Popučke ("Službeni glasnik grada Valjeva", broj 9/07)
 • Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja izbeglih i interno raseljenih lica, povratnika po sporazumu o readmisiji, migranata bez utvrđenog statusa i tražilaca azila u gradu Valjevu za period 2022. - 2025. godine
 • Odluka o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji grada Valjeva
 • Odluka o načinu kontrole nivoa buke iz ugostiteljskih objekata na teritoriji grada Valjeva
 • Odluka o usklađivanju osnivačkog akta Narodnog muzeja Valjevo
 • Odluka o izmenama Odluke o Zajedničkom pravobranilaštvu grada Valjeva i opština Lajkovac, Ljig i Osečina
 • Odluka o izmeni Odluke o usklađivanju osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Toplana - Valjevo" Valjevo
 • Odluka o podizanju spomenika baletskom igraču Miloradu Miškoviću
 • Izmene Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Valjeva u 2022. godini
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu Štaba za vanredne situacije grada Valjeva za 2021. godinu
 • Zaključak o usvajanju Godišnjeg plana rada Štaba za vanredne situacije grada Valjeva za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o ceni snabdevanja vodom za piće i ceni odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda JKP "Vodovod - Valjevo"
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o cenama komunalnih usluga koje plaćaju neposredni korisnici
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o ceni parkiranja
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o ceni uklanjanja nepropisno parkiranih vozila
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Toplana - Valjevo" za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa korišćenja subvencija Javnog komunalnog preduzeća "Toplana - Valjevo" iz budžeta grada Valjeva za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o određivanju cene snabdevanja krajnjih kupaca toplotnom energijom Javnog komunalnog preduzeća "Toplana - Valjevo"
 • Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća "Polet" Valjevo
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Valjeva broj 011-73/2022-01/1
 • Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine grada Valjeva broj 011-74/2022-01/1
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Mandatno-imunitetske komisije
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju gradskog Štaba za vanredne situacije za teritoriju grada Valjeva
 • Rešenje o obrazovanju Odbora za sprovođenje Odluke o podizanju spomenika baletskom igraču Miloradu Miškoviću
 • Rešenje o izmeni Rešenja o osnivanju Saveta za zaštitu potrošača usluga od opšteg ekonomskog interesa
 • Odluka o raspisivanju Javnog poziva za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada na teritoriji grada Valjeva u 2022. godini
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-936/2022-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-766/2022-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-767/2022-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-789/2022-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-797/2022-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-812/2022-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-919/2022-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-922/2022-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-935/2022-06
 • Rešenje o prihvatanju i raspoređivanju transfernih sredstava broj: 40-788/2022-06
 • Rešenje o prihvatanju i raspoređivanju transfernih sredstava broj: 40-795/2022-06
 • Rešenje o prihvatanju i raspoređivanju transfernih sredstava broj: 40-837/2022-06
 • Rešenje o prihvatanju i raspoređivanju transfernih sredstava broj: 40-885/2022-06
 • Rešenje o prihvatanju i raspoređivanju transfernih sredstava broj: 40-886/2022-06
 • Rešenje o prihvatanju i raspoređivanju transfernih sredstava broj: 40-887/2022-06
 • Rešenje o prihvatanju i raspoređivanju transfernih sredstava broj: 40-888/2022-06
 • Rešenje o prihvatanju i raspoređivanju transfernih sredstava broj: 40-889/2022-06
 • Rešenje o prihvatanju i raspoređivanju transfernih sredstava broj: 40-890/2022-06
 • Rešenje o prihvatanju i raspoređivanju transfernih sredstava broj: 40-891/2022-06
 • Rešenje o prihvatanju i raspoređivanju transfernih sredstava broj: 40-902/2022-06
 • Rešenje o prihvatanju i raspoređivanju transfernih sredstava broj: 40-903/2022-06
 • Rešenje o prihvatanju i raspoređivanju transfernih sredstava broj: 40-904/2022-06
 • Rešenje o prihvatanju i raspoređivanju transfernih sredstava broj: 40-899/2022-06
 • Rešenje o isplati sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata u periodu 01.06.2022. godine - 30.06.2022. godine

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex