Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Valjeva

(broj 6/2022 od 27.05.2022.)


  • Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada, koji se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode po javnom pozivu Uprave za podsticanje i unapređenje energetske efikasnosti JP 1/22
  • Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća, stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelja toplote po osnovu javnog poziva za sufinansiranje Programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova, JP 1/22
  • Odluka o raspisivanju javnog konkursa za popunjavanje položaja načelnika Gradske uprave grada Valjeva
  • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-566/2022-06
  • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-567/2022-06
  • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-568/2022-06

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex