Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Valjeva

(broj 5 od 04.05.2020.)


  • Odluka broj: 011-38/2020-01
  • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-271/2020-06
  • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-272/2020-06
  • Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve broj: 40-314/2020-06
  • Rešenje o izmeni Odluke o budžetu grada Valjeva za 2019. godinu broj: 40-1348/19-06
  • Rešenje o izmeni Odluke o budžetu grada Valjeva za 2020. godinu broj: 40-227/2020-06
  • Rešenje o izmeni Odluke o budžetu grada Valjeva za 2020. godinu broj: 40-310/2020-06
  • Rešenje o izmeni Odluke o budžetu grada Valjeva za 2020. godinu broj: 40-311/2020-06
  • Rešenje o isplati sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata u periodu 01.04.2020. godine - 30.04.2020. godine

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex