Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Valjeva

(broj 5 od 26.03.2019.)


 • Statut grada Valjeva
 • Odluka o određivanju naziva ulica u naseljenom mestu Valjevo
 • Odluka o određivanju naziva ulica u naseljenom mestu Divčibare
 • Odluka o određivanju naziva ulica u naseljenom mestu Popučke
 • Odluka o određivanju naziva ulica u naseljenom mestu Bujačić
 • Odluka o određivanju naziva ulica u naseljenom mestu Jasenica
 • Odluka o određivanju naziva ulica u naseljenom mestu Klinci
 • Odluka o određivanju naziva ulica u naseljenom mestu Petnica
 • Odluka o određivanju naziva ulica u naseljenom mestu Sedlari
 • Odluka o izmeni Odluke o poveravanju poslova upravljanja i održavanja seoskih vodovoda "Kukalj" i "Prskavac"
 • Lokalni akcioni plan zapošljavanja grada Valjeva za 2019. godinu
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o izradi Plana generalne regulacije "Gradac"
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o izradi Plana generalne regulacije "Novo Naselje"
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi grada Valjeva, Zajedničkom pravobranilaštvu grada Valjeva i opština Lajkovac, Ljig, Mionica i Osečina, Službi interne revizije grada Valjeva i Službi budžetske inspekcije grada Valjeva
 • Odluka o promeni aproprijacije broj:40-209/19-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj:40-237/19-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj:40-218/2019-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj:40-238/2019-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve broj:40-259/2019-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve broj:40-262/2019-06
 • Rešenje o izmeni Odluke o budžetu grada Valjeva za 2018. godinu broj:40-208/19-06
 • Rešenje o isplati sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata u periodu 01.03.2019. godine - 31.03.2019. godine

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex