Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Valjeva

(broj 4/2022 od 11.03.2022.)


 • Odluka o dodeli Nagrade grada Valjeva
 • Odluka o izmenama Metodologije za utvrđivanje troškova priključka grejnih instalacija objekta tarifnog kupca toplotne energije na sistem daljinskog grejanja
 • Odluka o pristupanju grada Valjeva u članstvo Udruženja "Pokret za decu tri plus" iz Čačka
 • Odluka o pokretanju inicijative za proširenje područja slobodne zone "ŠABAC" na područje grada Valjeva
 • Odluka o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta grada Valjeva za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o cenama radova za izgradnju, održavanje i rekonstrukciju objekata javnog vodovoda i kanalizacije JKP" Vodovod-Valjevo
 • Odluka o poveravanju poslova na izgradnji, održavanju i rekonstrukciji objekata javnog vodovoda u 2022. godini
 • Program korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Valjeva u 2022. godini
 • Pravilnik o kriterijumima i postupku za dodelu i korišćenje podsticajnih sredstava u poljoprivredi
 • Program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za grad Valjevo za 2022. godinu
 • Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća "POLET" Valjevo sa tekstom konkursa
 • Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća "TOPLANA-VALJEVO" Valjevo
 • Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća "VODOVOD-VALJEVO" Valjevo
 • Rešenje o imenovanju direktora Narodnog muzeja Valjevo
 • Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine grada Valjeva broj: 011-26/2022-01/1
 • Odluka o promeni aproprijacije broj:40-323/2022-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj:40-327/2022-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj:40-329/2022-06
 • Odluka broj:40-333/2022-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj:40-343/2022-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-328/2022-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-346/2022-06

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex