Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Valjeva

(broj 27/2021 od 26.11.2021.)


 • Odluka o pristupanju donošenja izmena i dopuna Poslovnika Skupštine grada Valjeva
 • Odluka o izradi Plana generalne regulacije "CENTAR"
 • Odluka o prosečnoj ceni kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2022. godinu na teritoriji grada Valjeva
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmenu i dopunu Programa poslovanja Javnog preduzeća za upravljanje i korišćenje regionalnog višenamenskog hidrosistema Stubo - Rovni "Kolubara" za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Zavoda za zaštitu spomenika kulture "Valjevo"
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta Narodnog muzeja Valjevo
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopuni Statuta Ustanove za galerijske poslove "Moderna galerija Valjevo"
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta Javnog komunalnog preduzeća "Toplana-Valjevo" Valjevo
 • Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine grada Valjeva broj: 011-276/2021-01/1
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Valjeva broj: 011-277/2021-01/1
 • Rešenje o izboru člana Gradskog veća grada Valjeva dr Dobrivoja Grujičića
 • Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine grada Valjeva broj: 011-275/2021-01/1
 • Rešenje o razrešenju članova Upravnog odbora Ustanove za galerijske poslove "Moderna galerija Valjevo"
 • Rešenje o izmeni Rešenja o osnivanju Saveta za zdravlje grada Valjeva
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Narodnog muzeja Valjevo
 • Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Ustanove kulture Centar za kulturu Valjevo
 • Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Internacionalnog umetničkog studija "Radovan Trnavac Mića"
 • Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Ustanove kulture centar za negovanje tradicionalne kulture "Abrašević" Valjevo
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Upravnog odbora Predškolske ustanove "Milica Nožica" Valjevo
 • Rešenje o osnivanju Saveta za praćenje primene Etičkog kodeksa grada Valjeva
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Komisije za budžet i finansije
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Komisije za urbanizam, komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Mandatno-imunitetske komisije
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-1559/2021-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-1560/2021-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-1561/2021-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-1573/2021-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-1562/2021-06
 • Rešenje o prihvatanju i raspoređivanju transfernih sredstava broj: 40-1574/2021-06

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex