Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Valjeva

(broj 24/2021 od 22.10.2021.)


 • Plan detaljne regulacije za izgradnju proizvodnog kompleksa IGP "Crveno" D.O.O. u delu naseljenog mesta Grabovica
 • Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za izgradnju turističkog kompleksa "CARITAS VALJEVO" u delu naseljenog mesta Divčibare
 • Odluka o pokretanju postupka za realizaciju projekta javno - privatnog partnerstva sa elementima koncesije za obavljanje apotekarske delatnosti na primarnom nivou zdravstvene zaštite na teritoriji grada Valjeva i opština Osečina i Ljig,
 • Rešenje o davanju saglasnosti na upotrebu imena grada Valjeva
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopuni Statuta Internacionalnog umetničkog studija - "Radovan Trnavac Mića"
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o Izmeni i dopuni cenovnika usluga Javnog komunalnog preduzeća "Polet" Valjevo
 • Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine grada Valjeva broj: 011-265/2021-01/1
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Valjeva broj: 011-266/2021-01/1
 • Rešenje o prestanku funkcije članu Gradskog veća grada Valjeva,
 • Rešenje o razrešenju pravobranioca Zajedničkog pravobranilaštva grada Valjeva i opština Lajkovac, Ljig i Osečina
 • Rešenje o imenovanju direktora Ustanove za fizičku kulturu "Valis" Valjevo
 • Rešenje o imenovanju direktora Ustanove za galerijske poslove "Moderna galerija Valjevo"
 • Rešenje o imenovanju direktora Ustanove kulture Centar za kulturu Valjevo
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-1350/2021-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-1395/2021-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-1351/2021-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-1352/2021-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve broj: 40-1357/2021-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-1402/2021-06
 • Rešenje broj: 40-1403/2021-06

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex