Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Valjeva

(broj 23/2021 od 11.10.2021.)


 • Rešenje o postavljenju načelnika Gradske uprave grada Valjeva
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-1282/2021-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-1283/2021-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-1304/2021-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-1321/2021-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve broj: 40-1279/2021-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-1280/2021-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-1284/2021-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve broj: 40-1285/2021-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-1299/2021-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-1300/2021-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-1305/2021-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-1317/2021-06
 • Rešenje o prihvatanju i raspoređivanju transfernih sredstava broj: 40-1286/2021-06
 • Rešenje o prihvatanju i raspoređivanju transfernih sredstava broj: 40-1298/2021-06
 • Rešenje o prihvatanju i raspoređivanju transfernih sredstava broj: 40-1301/2021-06
 • Rešenje o isplati sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata u periodu 01.10.2021. godine - 31.10.2021. godine

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex