Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Valjeva

(broj 23 od 14.12.2020.)


 • Pravilnik o načinu i postupku sprovođenja javnih nabavki, nabavki ispod pragova i nabavki na koje se Zakon ne primenjuje za Gradonačelnika grada Valjeva
 • Uputstvo o pripremi i sadržini Kadrovskog plana Gradske uprave grada Valjeva, Zajedničkog pravobranilaštva grada Valjeva i opština Lajkovac, Ljig i Osečina, Službi budžetske inspekcije grada Valjeva i Službi interne revizije grada Valjeva
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-987/2020-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-990/2020-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-1045/2020-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-1046/2020-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-1088/2020-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-1107/2020-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-1108/2020-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-1110/2020-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-1112/2020-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-1114/2020-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-1116/2020-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-1126/2020-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-1135/2020-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-1137/2020-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-1139/2020-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-1145/2020-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-1146/2020-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-1157/2020-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-1158/2020-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-1168/2020-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-1170/2020-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-1171/2020-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-991/2020-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-1052/2020-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-1072/2020-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-1090/2020-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-1109/2020-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-1111/2020-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-1113/2020-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-1115/2020-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-1117/2020-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-1138/2020-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-1147/2020-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-1169/2020-06
 • Rešenje o prihvatanju i raspoređivanju transfernih sredstava broj:40-1082/2020-06
 • Rešenje o prihvatanju i raspoređivanju transfernih sredstava broj:40-1087/2020-06
 • Rešenje o prihvatanju i raspoređivanju transfernih sredstava broj:40-1140/2020-06
 • Rešenje o prihvatanju i raspoređivanju transfernih sredstava broj:40-1165/2020-06
 • Rešenje o prihvatanju i raspoređivanju transfernih sredstava broj:40-1166/2020-06
 • Rešenje o prihvatanju i raspoređivanju transfernih sredstava broj:40-1167/2020-06
 • Rešenje o isplati sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata u periodu 01.12.2020. godine - 31.12.2020. godine

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex