Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Valjeva

(broj 22 od 30.11.2020.)


 • Odluka o prosečnoj ceni kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2021. godinu na teritoriji grada Valjeva
 • Odluka o prihvatanju prenosa udela u društvu FULL PROTECT D.O.O. Beograd
 • Plan detaljne regulacije za izgradnju kamenoloma "Ravnje"
 • Zaključak o usvajanju Godišnjeg Programa zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Valjeva za 2020. godinu
 • Zaključak o usvajanju Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za grad Valjevo, za 2020. godinu - Prva izmena
 • Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odborniku Skupštine grada Valjeva Andrijani Glišić
 • Odluka o potvrđivanju mandata novog odbornika u Skupštini grada Valjeva Branki Antić
 • Rešenje o izboru člana Gradskog veća grada Valjeva Branka Vukovića
 • Rešenje o izboru zamenika pravobranioca Zajedničkog pravobranilaštva grada Valjeva i opština Lajkovac, Ljig i Osečina Ane Mešterović
 • Rešenje o izboru zamenika pravobranioca Zajedničkog pravobranilaštva grada Valjeva i opština Lajkovac, Ljig i Osečina Jelene Janković
 • Rešenje o imenovanju Glavnog urbaniste grada Valjeva
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za planove grada Valjeva
 • Rešenje o prestanku mandata direktora Javnog komunalnog preduzeća "Toplana - Valjevo" Valjevo
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća "Toplana - Valjevo" Valjevo
 • Rešenje o prestanku mandata vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća "Polet" Valjevo
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća "Polet" Valjevo
 • Odluka o izmeni Odluke o imenovanju članova organa društva sa ograničenom odgovornošću "Agrorazvoj-valjevske doline" Valjevo

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex