Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Valjeva

(broj 21/2022 od 12.12.2022.)


 • Odluka o raspisivanju Javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u gradu Valjevo
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-1566/2022-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-1567/2022-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-1569/2022-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-1578/2022-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-1579/2022-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-1580/2022-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-1581/2022-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-1582/2022-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-1593/2022-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-1598/2022-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-1603/2022-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-1604/2022-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-1605/2022-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-1624/2022-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-1625/2022-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj:40-1564/2022-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj:40-1565/2022-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj:40-1583/2022-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj:40-1592/2022-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj:40-1626/2022-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj:40-1627/2022-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj:40-1628/2022-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj:40-1629/2022-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj:40-1630/2022-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj:40-1631/2022-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj:40-1632/2022-06
 • Rešenje o prihvatanju i raspoređivanju donatorskih sredstava broj:40-1576/2022-06
 • Rešenje o prihvatanju i raspoređivanju donatorskih sredstava broj:40-1577/2022-06
 • Rešenje broj:40-1596/2022-06
 • Rešenje broj:40-1597/2022-06

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex