Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Valjeva

(broj 20/2021 od 13.09.2021.)


  • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Valjeva za 2021. godinu - drugi rebalans
  • Izmene i dopune Generalnog urbanističkog plana Valjeva - prva izmena
  • Odluka o izmenama Odluke o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u gradu Valjevu
  • Zaključak o usvajanju Druge izmene Plana komunalne izgradnje i održavanja objekata komunalne infrastrukture grada Valjeva za 2021. godinu
  • Zaključak o usvajanju Godišnjeg Programa zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Valjeva za 2021. godinu i Godišnji Program zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Valjeva za 2021. godinu
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Vidrak" Valjevo za 2021. godinu
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Drugu izmenu i dopunu Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod-Valjevo" Valjevo za 2021. godinu
  • Mišljenje o promeni granica katastarske opštine Valjevo i katastarske opštine Popučke

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex