Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Valjeva

(broj 20 od 27.12.2018.)


 • KADROVSKI PLAN ZA 2019. GODINU U GRADSKOJ UPRAVI GRADA VALJEVA, ZAJEDNIČKOM PRAVOBRANILAŠTVU GRADA VALJEVA I OPŠTINA: LAJKOVAC, LJIG, MIONICA I OSEČINA, SLUŽBI BUDŽETSKE INSPEKCIJE I SLUŽBI INTERNE REVIZIJE GRADA VALJEVA ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 20/2018 - sveska 2)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA VALJEVA ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 20/2018 - sveska 1)
 • ODLUKA O GRADSKOJ UPRAVI GRADA VALJEVA ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 14/2017 - sveska 2 i 20/2018 - sveska 2)
 • ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 6/2013 - prečišćen tekst, 11/2013, 2/2014 - dr. odluka, 11/2014 - sveska 1, 10/2015, 18/2016 - sveska 2, 5/2017 - sveska 2, 14/2017 - sveska 1 i 20/2018 - sveska 2)
 • ODLUKA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U SISTEMU GRADA VALJEVA ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 11/2017, 12/2017 - sveska 1, 14/2017 - sveska 1, 5/2018, 9/2018 - sveska 2 i 20/2018 - sveska 2)
 • ODLUKA O OBAVLJANJU POSLOVA SPROVOĐENJA POLJOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 20/2018 - sveska 2)
 • ODLUKA O POVERAVANJU OBAVLJANJA KOMUNALNE DELATNOSTI LINIJSKOG PREVOZA PUTNIKA U GRADSKOM I PRIGRADSKOM SAOBRAĆAJU NA TERITORIJI GRADA VALJEVA ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 10/2010, 9/2015 - sveska 1, 11/2016 - sveska 1, 7/2017, 14/2017 - sveska 1, 9/2018 - sveska 2 i 20/2018 - sveska 2)
 • ODLUKA O PROSEČNOJ CENI KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2019. GODINU NA TERITORIJI GRADA VALJEVA ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 18/2018 i 20/2018 - sveska 2)
 • ODLUKA O SREDSTVIMA ZA PODSTICANJE PROGRAMA ILI NEDOSTAJUĆEG DELA SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA KOJA REALIZUJU UDRUŽENJA ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 20/2018 - sveska 2)
 • ODLUKA O USVAJANJU AKCIONIH PLANOVA STRATEGIJE SOCIJALNE ZAŠTITE GRADA VALJEVA ZA PERIOD 2018-2022. GODINE ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 20/2018 - sveska 3)
 • ODLUKA O USVAJANJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA OBRAZOVANJE ROMA ZA PERIOD 2019. DO 2023. GODINE ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 20/2018 - sveska 3)
 • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE GRADA VALJEVA U 2018. GODINI ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 6/2018 i 20/2018 - sveska 2)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex