Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Valjeva

(broj 2 od 21.02.2020.)


 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Valjeva za 2020. godinu - prvi rebalans
 • Odluka o javnom zaduživanju grada Valjeva
 • Zaključak o usvajanju Prve izmene plana komunalne izgradnje i održavanja objekata komunalne infrastrukture grada Valjeva za 2020. godinu.
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Plan poslovanja PD Regionalni centar za upravljanje otpadom "Eko-Tamnava" d.o.o. Ub za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program korišćenja subvencija iz budžeta grada Valjeva PD Regionalni centar za upravljanje otpadom "Eko-Tamnava" d.o.o. Ub za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod-Valjevo" za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o ceni vode za Stave JKP "Vodovod -Valjevo"
 • Odluka o poveravanju poslova na izgradnji, održavanju i rekonstrukciji objekata javnog vodovoda u 2020. godini
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Vidrak" Valjevo za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program upravljanja komunalnim otpadom JKP "Vidrak" Valjevo za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program obavljanja delatnosti zoohigijene JKP "Vidrak" Valjevo za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program upravljanja javnim parkiralištima JKP "Vidrak" Valjevo za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program održavanje čistoće na površinama javne namene JKP "Vidrak" Valjevo za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program upravljanja grobljima i sahranjivanju JKP "Vidrak" Valjevo za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program održavanja javnih zelenih površina JKP "Vidrak" Valjevo za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Toplana-Valjevo" za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Polet" Valjevo za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program korišćenja subvencija Javnog komunalnog preduzeća "Polet" iz budžeta grada Valjeva za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za upravljanje i korišćenje regionalnog višenamenskog hidrosistema Stubo- Rovni "Kolubara" za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program korišćenja subvencija iz budžeta grada Valjeva Javnog preduzeća za upravljanje i korišćenje regionalnog višenamenskog hidrosistema Stubo-Rovni "Kolubara" za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja "Agrorazvoj - valjevske doline" d.o.o. Valjevo za 2020. godinu
 • Pravilnik o kriterijumima i postupku za dodelu i korišćenje podsticajnih sredstava u poljoprivredi
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Turističke organizacije Valjevo za 2020. godinu
 • Odluka o izmenama Lokalnog plana akcije za decu grada Valjeva
 • Odluka o taksi prevozu
 • Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu grada Valjeva za 2017. godinu
 • Prva izmena Kadrovskog plana za 2020. godinu u Gradskoj upravi grada Valjeva, Zajedničkom pravobranilaštvu grada Valjeva i opština: Lajkovac, Ljig, Mionica i Osečina, Službi budžetske inspekcije i Službi interne revizije grada Valjeva
 • Zaključak o usvajanju Programa korišćenja sredstava za preduzimanje preventivnih mera za smanjenje rizika od elementarnih nepogoda u 2020. godini
 • Izmene Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Valjeva za 2019. godinu
 • Odluka o načinu i modelima rešavanja statusa Zdravstvene ustanove Apoteke "Valjevo"
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Gradske izborne komisije
 • Rešenje o razrešenju zamenika direktora Doma zdravlja Valjevo
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-12/20-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-11/2020-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-95/2020-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-99/2020-06
 • Rešenje o izmeni Odluke o budžetu grada Valjeva za 2019. godinu broj: 40-1261/19-06
 • Rešenje o izmeni Odluke o budžetu grada Valjeva za 2019. godinu broj: 40-1346/19-06
 • Rešenje o raspodeli sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata u periodu 01.01.2020.godine - 31.12.2020. godine
 • Rešenje o isplati sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata u periodu 01.01.2020. godine - 31.01.2020. godine
 • Rešenje o isplati sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata u periodu 01.02.2020. godine - 29.02.2020. godine
 • Odluka o Gradskoj upravi grada Valjeva (prečišćen tekst)
 • Odluka o većem obimu prava porodici sa decom i o finansijskoj podršci za podsticanje rađanja dece (prečišćen tekst)
 • Lokalni antikorupcijski plan za grad Valjevo
 • Lokalni akcioni plan zapošljavanja grada Valjeva za 2020. godinu
 • Plan detaljne regulacije za dogradnju proizvodnog kompleksa "BOSIS" d.o.o. Popučke u delu naseljenog mesta Popučke
 • Zaključak o usvajanju Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za grad Valjevo za 2020. godinu

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex