Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Valjeva

(broj 2 od 31.01.2019.)


  • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Toplana-Valjevo" za 2019. godinu
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Program korišćenja subvencija Javnog komunalnog preduzeća "Toplana-Valjevo" iz budžeta grada Valjeva za 2019. godinu
  • Program korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Valjeva u 2019. godini
  • Odluka o promeni aproprijacije broj:40-47/19-06
  • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj:40-24/2019-06
  • Ispravka Odluke o određivanju naziva ulica u naseljenom mestu Divčibare

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex