Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Valjeva

(broj 19/2022 od 30.11.2022.)


 • Odluka o budžetu grada Valjeva za 2023. godinu
 • Odluka o prosečnoj ceni kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2023. godinu na teritoriji grada Valjeva
 • Odluka o usklađivanju osnivačkog akta Matične biblioteke "Ljubomir Nenadović" Valjevo
 • Odluka o izmenama Odluke o lokalnim komunalnim taksama
 • Kadrovski plan za 2023. godinu u Gradskoj upravi grada Valjeva, Zajedničkom pravobranilaštvu grada Valjeva i opštine Osečina, Službi budžetske inspekcije i Službi interne revizije grada Valjeva
 • Poslovnik o izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine grada Valjeva
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Polet" Valjevo za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa korišćenja subvencija Javnog komunalnog preduzeća "Polet" Valjevo iz budžeta grada Valjeva za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o određivanju cene snabdevanja krajnjih kupaca toplotnom energijom Javnog komunalnog preduzeća "Toplana - Valjevo"
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Druge Izmene i dopune Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Toplana - Valjevo" za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju procene vrednosti kapitala i imovine Javnog komunalnog preduzeća "Vidrak" Valjevo
 • Rešenje o davanju saglasnosti na drugu Izmenu i dopunu Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod-Valjevo" Valjevo za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Predškolske ustanove "Milica Nožica" Valjevo
 • Rešenje o utvrđivanju početne cene zakupnine po satu za izdavanje fiskulturnih sala u osnovnim školama koje su u svojini grada Valjeva
 • Zaključak o usvajanju Plana komunalne izgradnje i održavanja objekata komunalne infrastrukture grada Valjeva za 2023. godinu
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Valjeva broj: 011-120/2022-01/1
 • Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine grada Valjeva broj: 011-121/2022-01/1
 • Rešenje o prestanku funkcije Glavnog urbaniste grada Valjeva
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Centra za socijalni rad "Kolubara" Valjevo
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-1489/2022-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-1491/2022-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-1492/2022-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-1498/2022-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-1502/2022-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-1503/2022-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-1504/2022-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-1507/2022-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-1508/2022-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-1509/2022-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-1541/2022-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-1542/2022-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-1543/2022-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-1485/2022-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-1486/2022-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-1499/2022-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-1540/2022-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-1545/2022-06

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex