Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Valjeva

(broj 19/2021 od 06.09.2021.)


  • Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za popunjavanje položaja načelnika Gradske uprave grada Valjeva sa tekstom Javnog konkursa
  • Rešenje o isplati sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata u periodu 01.09.2021. godine - 30.09.2021. godine

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex