Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Valjeva

(broj 19/2019 od 29.11.2019.)


 • Odluka o prosečnoj ceni kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2020. godinu na teritoriji grada Valjeva
 • Odluka o skidanju useva sa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koje se nalazi na teritoriji grada Valjeva
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o većem obimu prava porodici sa decom i o finansijskoj podršci za podsticanje rađanja dece
 • Odluka o dopuni Odluke o održavanju čistoće na površinama javne namene
 • Odluka o izmeni Odluke o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u gradu Valjevu
 • Odluka o određivanju naziva ulica u naseljenom mestu Kotešica
 • Odluka o određivanju naziva ulica i zaselaka u naseljenom mestu Rabas
 • Odluka o određivanju naziva ulica i zaseoka u naseljenom mestu Klanica
 • Odluka o određivanju naziva ulica u naseljenom mestu Lukavac
 • Odluka o određivanju naziva ulica i zaselaka u naseljenom mestu Lelić
 • Odluka o određivanju naziva ulica u naseljenom mestu Sušica
 • Odluka o određivanju naziva ulica i zaselaka u naseljenom mestu Strmna Gora
 • Odluka o dopuni Odluke o određivanju naziva ulica u naseljenom mestu Valjevo
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Drugu Izmenu i dopunu Programa korišćenja subvencija Javnog komunalnog preduzeća "Polet" Valjevo iz budžeta grada Valjeva za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Polet" Valjevo za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmenu i dopunu Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Vidrak" Valjevo za 2019. godinu
 • Program kontrole kvaliteta vazduha za grad Valjevo u 2020. i 2021. godini
 • Rešenje o obrazovanju Odbora za sprovođenje Odluke o podizanju spomenika vojniku JNA Stojadinu Mirkoviću iz Gornjih Leskovica
 • Rešenje o osnivanju Saveta za zaštitu potrošača usluga od opšteg ekonomskog interesa
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Komisije za dodelu nagrade grada Valjeva
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi grada Valjeva, Zajedničkom pravobranilaštvu grada Valjeva i opština Lajkovac, Ljig, Mionica i Osečina, Službi interne revizije grada Valjeva i Službi budžetske inspekcije grada Valjeva
 • Program postavljanja kioska
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-1125/19-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-1131/19-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-1154/19-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-1162/19-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-1163/19-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-1167/19-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-1168/19-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-1153/2019-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-1169/2019-06
 • Rešenje o izmeni Odluke o budžetu grada Valjeva za 2019. godinu broj: 40-1138/19-06

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex