Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Valjeva

(broj 18/2021 od 30.08.2021.)


 • Lokalni akcioni plan zapošljavanja grada Valjeva za 2021. godinu
 • Operativni plan odbrane od poplava za vode II reda
 • Odluka o izmenama Odluke o usklađivanju osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Toplana - Valjevo" Valjevo
 • Odluka o izmenama i dopuni Odluke o osnivanju Ustanove za galerijske poslove "Moderna galerija Valjevo"
 • Odluka o izmenama i dopuni Odluke o osnivanju Internacionalnog umetničkog studija - "Radovan Trnavac Mića"
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Statut o izmenama i dopunama Statuta Javnog komunalnog preduzeća "Polet" Valjevo
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Drugu izmenu i dopunu Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Toplana - Valjevo" za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na prvu izmenu i dopunu Programa poslovanja "Agrorazvoj-valjevske doline" d.o.o Valjevo, za 2021. godinu
 • Zaključak o usvajanju i Program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za grad Valjevo, za 2021. godinu - Prva izmena
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu Štaba za vanredne situacije grada Valjeva za 2020. godinu
 • Zaključak o usvajanju Godišnjeg plana rada Štaba za vanredne situacije grada Valjeva za 2021. godinu
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-1036/2021-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-1041/2021-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-1066/2021-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-1137/2021-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-1148/2021-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-1161/2021-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-1042/2021-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-1067/2021-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-1068/2021-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-1072/2021-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-1135/2021-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-1138/2021-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-1162/2021-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve broj: 40-1164/2021-06
 • Rešenje o prihvatanju i raspoređivanju transfernih sredstava broj:40-1038/2021-06
 • Rešenje o prihvatanju i raspoređivanju transfernih sredstava broj:40-1060/2021-06
 • Rešenje o prihvatanju i raspoređivanju transfernih sredstava broj:40-1149/2021-06
 • Rešenje o isplati sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata u periodu 01.06.2021. godine - 30.06.2021. godine
 • Rešenje o isplati sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata u periodu 01.07.2021. godine - 31.07.2021. godine
 • Rešenje o isplati sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata u periodu 01.08.2021. godine - 31.08.2021. godine
 • Odluka o naknadama za učešće u radu u organima grada Valjeva i njihovim radnim telima (prečišćen tekst)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex