Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Valjeva

(broj 17/2022 od 08.11.2022.)


 • Odluka o konačnom rezultatu izbora za članove Saveta Mesne zajednice Gorić
 • Odluka o konačnom rezultatu izbora za članove Saveta Mesne zajednice Dupljaj
 • Odluka o konačnom rezultatu izbora za članove Saveta Mesne zajednice Brankovina
 • Odluka o konačnom rezultatu izbora za članove Saveta Mesne zajednice Babina Luka
 • Odluka o konačnom rezultatu izbora za članove Saveta Mesne zajednice Beloševac
 • Odluka o konačnom rezultatu izbora za članove Saveta Mesne zajednice Dračić
 • Odluka o konačnom rezultatu izbora za članove Saveta Mesne zajednice Gola Glava
 • Odluka o konačnom rezultatu izbora za članove Saveta Mesne zajednice Žikica Jovanović Španac
 • Odluka o konačnom rezultatu izbora za članove Saveta Mesne zajednice Vragočanica
 • Odluka o konačnom rezultatu izbora za članove Saveta Mesne zajednice Leskovice
 • Odluka o konačnom rezultatu izbora za članove Saveta Mesne zajednice Andra Savčić
 • Odluka o konačnom rezultatu izbora za članove Saveta Mesne zajednice Novo Naselje
 • Odluka o konačnom rezultatu izbora za članove Saveta Mesne zajednice Sedlari
 • Odluka o konačnom rezultatu izbora za članove Saveta Mesne zajednice Stari Grad
 • Odluka o konačnom rezultatu izbora za članove Saveta Mesne zajednice Oslobodioci Valjeva
 • Odluka o konačnom rezultatu izbora za članove Saveta Mesne zajednice Donja Grabovica
 • Odluka o konačnom rezultatu izbora za članove Saveta Mesne zajednice Paune
 • Odluka o konačnom rezultatu izbora za članove Saveta Mesne zajednice Petnica
 • Odluka o konačnom rezultatu izbora za članove Saveta Mesne zajednice Kamenica
 • Odluka o konačnom rezultatu izbora za članove Saveta Mesne zajednice Gornja Grabovica
 • Odluka o konačnom rezultatu izbora za članove Saveta Mesne zajednice Gornji Taor
 • Odluka o konačnom rezultatu izbora za članove Saveta Mesne zajednice Poćuta
 • Odluka o konačnom rezultatu izbora za članove Saveta Mesne zajednice Klinci
 • Odluka o konačnom rezultatu izbora za članove Saveta Mesne zajednice Kotešica
 • Odluka o konačnom rezultatu izbora za članove Saveta Mesne zajednice Popučke
 • Odluka o konačnom rezultatu izbora za članove Saveta Mesne zajednice Stave
 • Odluka o konačnom rezultatu izbora za članove Saveta Mesne zajednice Gornji Lukavac
 • Odluka o konačnom rezultatu izbora za članove Saveta Mesne zajednice Oglađenovac
 • Odluka o konačnom rezultatu izbora za članove Saveta Mesne zajednice Popare
 • Odluka o konačnom rezultatu izbora za članove Saveta Mesne zajednice Donji Taor
 • Odluka o konačnom rezultatu izbora za članove Saveta Mesne zajednice Loznica
 • Odluka o konačnom rezultatu izbora za članove Saveta Mesne zajednice Žabari
 • Odluka o konačnom rezultatu izbora za članove Saveta Mesne zajednice Pričević
 • Odluka o konačnom rezultatu izbora za članove Saveta Mesne zajednice Gradac
 • Odluka o konačnom rezultatu izbora za članove Saveta Mesne zajednice Krušik
 • Odluka o konačnom rezultatu izbora za članove Saveta Mesne zajednice Brđani
 • Odluka o konačnom rezultatu izbora za članove Saveta Mesne zajednice Nada Purić
 • Odluka o raspisivanju Javnog poziva za dodelu bespovratnih sredstava građanima u sprovođenju mere energetske sanacije ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije na porodičnim kućama i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelja toplote na teritoriji grada Valjeva za 2022. godinu
 • Rešenje o imenovanju energetskog menadžera grada Valjeva
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-1424/2022-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-1425/2022-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-1435/2022-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-1436/2022-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-1437/2022-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-1438/2022-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-1439/2022-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-1440/2022-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-1441/2022-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-1442/2022-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-1443/2022-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-1444/2022-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-1447/2022-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-1448/2022-06

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex