Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Valjeva

(broj 17/2021 od 27.07.2021.)


 • Odluka o dodeli zvanja Počasni građanin grada Valjeva
 • Plan detaljne regulacije za izgradnju proizvodnog kompleksa "URBAN TECHNICS" D.O.O. Valjevo u delu naseljenog mesta "Beloševac"
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmenu i dopunu Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod-Valjevo" Valjevo za 2021. godinu
 • Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine grada Valjeva broj: 011-243/2021-01/1
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Valjeva broj: 011-244/2021-01/1
 • Rešenje o prestanku mandata direktora Turističke organizacije Valjevo
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Turističke organizacije Valjevo
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Komisije za urbanizam, komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-943/2021-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-967/2021-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-1006/2021-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-1007/2021-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-1008/2021-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-944/2021-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-964/2021-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-965/2021-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-966/2021-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-978/2021-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-1005/2021-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-1017/2021-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-1022/2021-06
 • Rešenje o prihvatanju i raspoređivanju transfernih sredstava broj: 40-977/2021-06
 • Rešenje o prihvatanju i raspoređivanju transfernih sredstava broj: 40-994/2021-06
 • Rešenje o prihvatanju i raspoređivanju transfernih sredstava broj: 40-1013/2021-06

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex