Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Valjeva

(broj 16/2021 od 12.07.2021.)


 • Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova
 • Odluka o raspisivanju Javnog poziva za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima na teritoriji grada Valjeva i Javni poziv za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima na teritoriji grada Valjeva
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-755/2021-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-765/2021-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-848/2021-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-897/2021-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-919/2021-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-849/2021-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-851/2021-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-852/2021-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-898/2021-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-899/2021-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-906/2021-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve broj: 40-921/2021-06
 • Rešenje o prihvatanju i raspoređivanju transfernih sredstava broj:40-779/2021-06
 • Rešenje o prihvatanju i raspoređivanju transfernih sredstava broj: 40-786/2021-06
 • Rešenje o prihvatanju i raspoređivanju transfernih sredstava broj: 40-885/2021-06
 • Rešenje o prihvatanju i raspoređivanju transfernih sredstava broj: 40-886/2021-06
 • Rešenje o prihvatanju i raspoređivanju transfernih sredstava broj: 40-887/2021-06
 • Rešenje o prihvatanju i raspoređivanju transfernih sredstava broj: 40-888/2021-06
 • Rešenje o prihvatanju i raspoređivanju transfernih sredstava broj: 40-889/2021-06
 • Rešenje o prihvatanju i raspoređivanju transfernih sredstava broj: 40-890/2021-06

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex