Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Valjeva

(broj 16 od 04.10.2019.)


 • Poslovnik Skupštine grada Valjeva
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Valjeva za 2019. godinu - drugi rebalans
 • Odluka o izmeni Odluke o zajedničkom pravobranilaštvu grada Valjeva i opština Lajkovac, Ljig, Mionica i Osečina
 • Odluka o obezbeđivanju javnog osvetljenja
 • Odluka o održavanju čistoće na površinama javne namene
 • Odluka o održavanju javnih zelenih površina
 • Odluka o upravljanju javnim parkiralištima
 • Odluka o upravljanju grobljima i sahranjivanju
 • Odluka o održavanju ulica i puteva
 • Odluka o dopuni Odluke o pogrebnoj delatnosti
 • Odluka o dopuni Odluke o obavljanju delatnosti zoohigijene
 • Odluka o dopuni Odluke o dimničarskim uslugama
 • Odluka o izmenama Metodologije za utvrđivanje troškova priključka grejnih instalacija objekta tarifnog kupca toplotne energije na sistem daljinskog grejanja
 • Odluka o izmenama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu grada Valjeva za 2017. godinu
 • Odluka o određivanju lica nadležnog za overu obračuna sredstava za isplatu zarada zaposlenih u javnim preduzećima čiji je osnivač Grad Valjevo, kao i načinu overe obračuna
 • Odluka o podizanju spomenika vojniku JNA Stojadinu Mirkoviću iz Gornjih Leskovica
 • Izmene Programa korišćenja sredstava za preduzimanje preventivnih mera za smanjenje rizika od elementarnih nepogoda u 2019. godini
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmenu i dopunu Programa poslovanja Javnog preduzeća za upravljanje i korišćenje regionalnog višenamenskog hidrosistema Stubo - Rovni "Kolubara" za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmenu i dopunu Programa korišćenja subvencija iz budžeta grada Valjeva Javnog preduzeća za upravljanje i korišćenje regionalnog višenamenskog hidrosistema Stubo-Rovni "Kolubara" za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Toplana-Valjevo" za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa korišćenja subvencija Javnog komunalnog preduzeća "Toplana-Valjevo" iz budžeta grada Valjeva za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Drugu izmenu i dopunu Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod-Valjevo" Valjevo za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o ceni vode za Valjevsku Kamenicu JKP "Vodovod - Valjevo"
 • Zaključak o usvajanju Druge izmene Plana komunalne izgradnje i održavanja objekata komunalne infrastrukture grada Valjeva za 2019. godinu
 • Rešenje o prestanku funkcije člana Gradskog veća grada Valjeva Damjana Cvetkovića
 • Rešenje o izboru člana Gradskog veća grada Valjeva Milomira Simića
 • Odluka o usvajanju Pravilnika o kriterijumima i postupku za dodelu podsticajnih sredstava u poljoprivredi
 • Zaključak o usvajanju Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za grad Valjevo, za 2019. godinu - Prva izmena
 • Odluka o određivanju naziva ulica i zaseoka u naseljenom mestu Prijezdić
 • Odluka o određivanju naziva ulica i zaselaka u naseljenom mestu Bačevci
 • Odluka o određivanju naziva ulica i zaselaka u naseljenom mestu Suvodanje
 • Odluka o određivanju naziva ulica i zaselaka u naseljenom mestu Stanina Reka
 • Odluka o određivanju naziva ulica i zaselaka u naseljenom mestu Bobova
 • Odluka o određivanju naziva ulica i zaselaka u naseljenom mestu Sitarice
 • Odluka o određivanju naziva ulica i zaselaka u naseljenom mestu Pričević
 • Odluka o određivanju naziva ulica i zaselaka u naseljenom mestu Majinović
 • Odluka o određivanju naziva ulica i zaselaka u naseljenom mestu Beomužević
 • Odluka o određivanju naziva ulica i zaselaka u naseljenom mestu Tupanci
 • Odluka o određivanju naziva ulica i zaselaka u naseljenom mestu Kamenica
 • Odluka o određivanju naziva ulica i zaselaka u naseljenom mestu Osladić
 • Odluka o određivanju naziva ulica u naseljenom mestu Stapar
 • Odluka o određivanju naziva ulica i zaselaka u naseljenom mestu Vragočanica
 • Odluka o određivanju naziva ulica i zaselaka u naseljenom mestu Donja Bukovica
 • Odluka o određivanju naziva ulica i zaseoka u naseljenom mestu Zlatarić
 • Odluka o određivanju naziva ulica i zaselaka u naseljenom mestu Gola Glava
 • Odluka o određivanju naziva ulica i zaselaka u naseljenom mestu Dupljaj
 • Odluka o određivanju naziva ulica i zaselaka u naseljenom mestu Babina Luka
 • Odluka o određivanju naziva ulica i zaselaka u naseljenom mestu Gornje Leskovice
 • Odluka o određivanju naziva ulica i zaselaka u naseljenom mestu Donje Leskovice
 • Odluka o određivanju naziva ulica u naseljenom mestu Bogatić
 • Odluka o određivanju naziva ulica i zaseoka u naseljenom mestu Zabrdica
 • Odluka o određivanju naziva ulica i zaselaka u naseljenom mestu Jazovik
 • Odluka o određivanju naziva ulica i zaseoka u naseljenom mestu Joševa
 • Odluka o dopuni Odluke o određivanju naziva ulica u naseljenom mestu Valjevo

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex