Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Valjeva

(broj 16 od 11.10.2018.)


  • ODLUKA O BUDŽETU GRADA VALJEVA ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 14/2017 - sveska 1 i 16/2018 - sveska 1)
  • ODLUKA O FINANSIRANJU TROŠKOVA VANTELESNE OPLODNJE ("Sl. glasnik grada Valjeva", br 16/2018 - sveska 5 - prečišćen tekst)
  • ODLUKA O ODREĐIVANJU NAZIVA ULICA NA TERITORIJI GRADA VALJEVA ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 16/2018 - sveska 5)
  • ODLUKA O STALNIM MANIFESTACIJAMA U OBLASTI KULTURE, SPORTA, PRIVREDE I TURIZMA OD ZNAČAJA ZA GRAD VALJEVO ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 16/2018 - sveska 5 - prečišćen tekst)
  • ODLUKA O USKLAĐIVANJU OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "TOPLANA - VALJEVO" VALJEVO ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 16/2018 - sveska 2)
  • ZAKLJUČAK O USVAJANJU OPERATIVNOG PLANA ODBRANE OD POPLAVA ZA VODE II REDA GRADA VALJEVA ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 16/2018 - sveska 4)
  • ZAKLJUČAK O USVAJANJU PLANA KOMUNALNE IZGRADNJE I ODRŽAVANJA OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE GRADA VALJEVA ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 14/2017 - sveska 1, 9/2018 - sveska 2 i 16/2018 - sveska 5)
  • ZAKLJUČAK O USVAJANJU PROGRAMA PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA ZA GRAD VALJEVO ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 2/2018 i 16/2018 - sveska 3)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex