Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Valjeva

(broj 15 od 02.10.2019.)


 • Odluka o mreži javnih osnovnih škola na teritoriji grada Valjeva
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi grada Valjeva, Zajedničkom pravobranilaštvu grada Valjeva i opština Lajkovac, Ljig, Mionica i Osečina, Službi interne revizije grada Valjeva i Službi budžetske inspekcije grada Valjeva
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-816/19-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-832/19-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-889/19-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-903/19-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-920/19-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-942/19-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-817/2019-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve broj: 40-831/2019-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-833/2019-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-834/2019-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-892/2019-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-904/2019-06
 • Rešenje o izmeni Odluke o budžetu grada Valjeva za 2019. godinu broj: 40-848/19-06
 • Rešenje o izmeni Odluke o budžetu grada Valjeva za 2019. godinu broj: 40-878/19-06
 • Rešenje o izmeni Odluke o budžetu grada Valjeva za 2019. godinu broj: 40-902/19-06
 • Rešenje o isplati sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata u periodu 01.09.2019. godine - 30.09.2019. godine
 • Ispravka Odluke o određivanju naziva ulica u naseljenom mestu Valjevo
 • Odluka o socijalnoj zaštiti u gradu Valjevu (prečišćen tekst)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex