Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Valjeva

(broj 14/2022 od 18.10.2022.)


  • Odluka o formiranju jedinice civilne zaštite opšte namene za teritoriju grada Valjeva
  • Rešenje o dopuni Rešenja o obrazovanju Komisije za realizaciju mera energetske sanacije
  • Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o obrazovanju Komisija za sprovođenje mere zamene postojećeg energenta u individualnim ložištima i prelazak na biomasu u cilju smanjenja zagađenja vazduha poreklom iz individualnih izvora na teritoriji grada Valjeva u 2022. godini

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex