Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Valjeva

(broj 14 od 18.08.2020.)


 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika u Skupštini grada Valjeva
 • Rešenje o izboru predsednika Skupštine grada Valjeva
 • Rešenje o izboru zamenika predsednika Skupštine grada Valjeva
 • Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine grada Valjeva
 • Rešenje o prestanku mandata zamenika predsednika Skupštine grada Valjeva
 • Rešenje o prestanku mandata sekretara Skupštine grada Valjeva
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za kadrovska i administrativna pitanja i radne odnose
 • Rešenje o obrazovanju Mandatno - imunitetske komisije
 • Rešenje o izboru Gradonačelnika grada Valjeva
 • Rešenje o izboru zamenika Gradonačelnika grada Valjeva
 • Rešenje o izboru člana Gradskog veća grada Valjeva Vladimira Blagojevića
 • Rešenje o izboru člana Gradskog veća grada Valjeva Vladimira Miškovića
 • Rešenje o izboru člana Gradskog veća grada Valjeva Nenada Patjarevića
 • Rešenje o izboru člana Gradskog veća grada Valjeva dr Dušana Ružičića
 • Rešenje o izboru člana Gradskog veća grada Valjeva Dragane Terzić
 • Rešenje o izboru člana Gradskog veća grada Valjeva Marka Jevtića
 • Rešenje o izboru člana Gradskog veća grada Valjeva Srđana Ilića
 • Rešenje o izboru člana Gradskog veća grada Valjeva Miroljuba Milovanovića
 • Rešenje o izboru člana Gradskog veća grada Valjeva Velimira Arsenovića
 • Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odborniku Skupštine grada Valjeva Lazaru Gojkoviću
 • Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odborniku Skupštine grada Valjeva Nemanji Petroviću
 • Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odborniku Skupštine grada Valjeva Vladimiru Blagojeviću
 • Rešenje o prestanku mandata Gradonačelnika grada Valjeva
 • Rešenje o prestanku mandata zamenika Gradonačelnika grada Valjeva
 • Rešenje o prestanku mandata člana Gradskog veća grada Valjeva Dobrosava Jankovića
 • Rešenje o prestanku mandata člana Gradskog veća grada Valjeva Nikole Popovića
 • Rešenje o prestanku mandata člana Gradskog veća grada Valjeva Dejana Bogojevića
 • Rešenje o prestanku mandata člana Gradskog veća grada Valjeva Dragane Terzić
 • Rešenje o prestanku mandata člana Gradskog veća grada Valjeva Žarka Kovača
 • Rešenje o prestanku mandata člana Gradskog veća grada Valjeva prof. dr Miroljuba Ivanovića
 • Rešenje o prestanku mandata člana Gradskog veća grada Valjeva dr Dušana Mirkovića
 • Rešenje o prestanku mandata člana Gradskog veća grada Valjeva Marka Živanovića
 • Rešenje o prestanku mandata člana Gradskog veća grada Valjeva Milomira Simića

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex