Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Valjeva

(broj 13 od 08.08.2019.)


 • Ispravka rešenja o izmenama Odluke o budžetu grada Valjeva za 2019. godinu
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj 40-738/2019-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj 40-753/2019-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj 40-754/2019-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve broj 40-762/2019-06
 • Rešenje o izmeni Odluke o budžetu grada Valjeva za 2019. godinu broj 40-763/2019-06
 • Rešenje o izmeni Odluke o budžetu grada Valjeva za 2019. godinu broj 40-764/2019-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj 40-766/2019-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve broj 40-767/2019-06
 • Rešenje o izmeni Odluke o budžetu grada Valjeva za 2019. godinu broj 40-769/2019-06
 • Rešenje o izmeni Odluke o budžetu grada Valjeva za 2019. godinu broj 40-782/2019-06
 • Rešenje o izmeni Odluke o budžetu grada Valjeva za 2019. godinu broj 40-792/2019-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj 40-752/19-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj 40-765/19-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj 40-737/19-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj 40-791/19-06
 • Rešenje o isplati sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata u periodu 01.08.2019. godine - 31.08.2019. godine

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex