Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Valjeva

(broj 13 od 30.11.2017.)


  • ODLUKA O BROJU GRADSKIH UPRAVA GRADA VALJEVA ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 13/2017)
  • ODLUKA O ODOBRAVANJU I FINANSIRANJU PROGRAMA KOJIMA SE ZADOVOLJAVAJU POTREBE I INTERESI GRAĐANA U OBLASTI SPORTA U GRADU VALJEVU ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 13/2017)
  • ODLUKA O OSNIVANJU CENTRA ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE "TEHNIČKI INOVACIONI CENTAR VALJEVO" VALJEVO ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 13/2017)
  • ODLUKA O PROSEČNOJ CENI KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2018. GODINU NA TERITORIJI GRADA VALJEVA ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 13/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex