Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Valjeva

(broj 1/2021 od 18.01.2021.)


  • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-1305/2020-06
  • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-1314/2020-06
  • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-1315/2020-06
  • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-1306/2020-06
  • Rešenje o prihvatanju i raspoređivanju transfernih sredstava broj: 40-1317/2020-06
  • Rešenje o prihvatanju i raspoređivanju donatorskih sredstava za 2020. godinu broj: 40-1318/2020-06
  • Ispravka Odluke o izmenama i dopunama Odluke o većem obimu prava porodici sa decom i o finansijskoj podršci za podsticanje rađanja dece

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex