Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Užica

(broj 9 od 03.03.2020.)


 • Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine grada Užica
 • Odluka o kreditnom zaduženju
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Prvu izmenu Programa poslovanja sa finansijskim planom JKP "Bioktoš" Užice za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Prvu izmenu Programa poslovanja sa finansijskim planom JKP "Vodovod" Užice za 2020. godinu
 • Odluka o izmenama Odluke o utvrđivanju naziva ulica i drugih delova naseljenih meseta na teritoriji grada Užica
 • Odluka o usvajanju Studije taksi prevoza na teritoriji grada Užica
 • Odluka o davanju saglasnosti na upotrebu imena Grada RC REINVEST DELTA d.o.o.
 • Odluka o otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini grada Užica neposrednom pogodbom, po tržišnoj ceni
 • Odluka o otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini grada Užica neposrednom pogodbom, po tržišnoj ceni
 • Odluka o postavljanju spomenika u čast Milovanu Miću Petroviću u Užicu
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika Nadzornog odbora Gradskog centra za usluge socijalne zaštiteodinu

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex