Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Užica

(broj 7/2021 od 22.02.2021.)


  • Odluka o usvajanju Plana energetske efikasnosti grada Užica za 2021. godinu
  • Program rada Saveta za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na području lokalne samouprave Užice za 2021. godinu
  • Rešenje o davanju saglasnosti JKP "Bioktoš" Užice da zaključi ugovore za povlašćeno parkiranje
  • Rešenje o davanju saglasnosti preduzeću "Valvolin" d.o.o. za korišćenje pet parking mesta bez naknade

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex