Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Užica

(broj 7 od 21.02.2020.)


  • Godišnji plan javnih konkursa za 2020. godinu
  • Pravilnik o sprovođenju mera energetske efikasnosti na porodičnim kućama i stambenim zgradama u gradu Užicu za 2020. godinu
  • Pravilnik o izmenama Pravilnika o uslovima i načinu korišćenja javnih parkirališta od strane povlašćenih korisnika
  • Rešenje o davanju saglasnosti na zahtev za povećanjem cena taksi usluga

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex