Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Užica

(broj 7 od 13.03.2019.)


  • Rešenje o razrešenju i imenovanju jednog člana Lokalnog saveta za zapošljavanje
  • Rešenje o usvajanju spiska stajališta u sistemu gradskog i prigradskog prevoza na teritoriji grada Užica
  • Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja javnih parkirališta od strane povlašćenih korisnika

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex