Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Užica

(broj 61/2022 od 29.12.2022.)


 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP "Bioktoš" Užice za 2023. godinu sa finansijskim planom
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP "Vodovod" Užice za 2023. godinu sa finansijskim planom
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP "Gradska Toplana Užice" Užice za 2023. godinu sa finansijskim planom
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP "Niskogradnja" Užice za 2023. godinu sa finansijskim planom
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP "Duboko" Užice za 2023. godinu sa finansijskim planom
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP "Užice razvoj" Užice za 2023. godinu sa finansijskim planom
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP "Stan " Užice za 2023. godinu sa finansijskim planom
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP "Veliki park" Užice za 2023. godinu sa finansijskim planom
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Poseban program poslovanja JP "Veliki park" Užice za 2023. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Poseban program poslovanja JKP "Skrapež vode" Požega o korišćenju sredstava iz budžeta osnivača za 2023 godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Ustanove dečije odmaralište "Zlatibor" za 2023. godinu
 • Odluka o usvajanju Akcionog plana za uključivanje građana u donošenje odluka 2022-2025. godina
 • Odluka o otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini grada Užica neposrednom pogodbom, po tržišnoj ceni
 • Odluka o otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini grada Užica neposrednom pogodbom, po tržišnoj ceni
 • Odluka o razmeni prava javne svojine dela kat. parcele br. 5263 KO Užice, za pravo privatne svojine dela kat. parcele br. 5413 KO Užice, bez naknade
 • Odluka o razmeni prava javne svojine dela kat. pac. br. 7735/2 i 7732/1 obe KO Užice, za pravo privatne svojine delova kat. parc. br. 7735/1 KO Užice, uz doplatu razlike u novcu
 • Odluka o usvajanju predloga projekta javno-privatnog partnerstva za zamenu, racionalizaciju i održavanje dela sistema javnog osvetljenja primenom mera uštede energije na teritoriji grada Užica
 • Odluka o mesnim zajednicama na teritoriji grada Užica
 • Rešenje o imenovanju Izborne komisije za sprovođenje izbora za članove saveta mesne zajednica
 • Rešenje o imenovanju Drugostepene izborne komisije
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju dva člana Saveta za zdravlje grada Užica
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju jednog člana Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač grad Užice

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex