Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Užica

(broj 58/2021 od 17.12.2021.)


  • Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu Gradske opštine Sevojno za period januar-septembar 2021. godine
  • Odluka o budžetu Gradske opštine Sevojno za 2022. godinu
  • Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana za zapošljavanje Gradske opštine Sevojno za 2022-2023. godinu
  • Kadrovski plan Uprave Gradske opštine Sevojno za 2022. godinu
  • Izmena Programa postavljanja komunalne opreme za prikupljanje komunalnog otpada na teritoriji grada Užica III 352-112/15 od 3.6.2015. godine

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex